3:12 byggnadsvård

 

070-5659162

johan@312byggnadsvard.se

 

 

 

 

    Jag tar uppdrag i mellersta Sverige

 

    - renovering av timmerstommar

 

    - flytt av timmerstommar

 

    - tak- och fasadrenoveringar

 

    - antikvarisk medverkan

 

 

 

 

 

 

    Medlem i

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För företaget 3:12 byggnadsvård handlar byggnadsvård om ett varsamt förhållningssätt till den byggda miljön, något som kräver förståelse för de material och de metoder som byggnader en gång uppfördes med.

Jag har en bred utbildning med en teoretisk bas från byggnadsantikvarieprogrammet på Högskolan på Gotland kombinerad med en praktisk timmermansutbildning i Järvsö i Hälsingland. För mig är det självklart att varje byggnad måste hanteras utifrån dess specifika behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på genomförda arbeten


          

        rep av bod, Västerås.

 

            

rekonstruktion av ladugård, Fagersta.

 

    

rep av bod, Enköping.

 

 

rep av bod, Enköping.

 

 

Sökord: renovering av timmerhus, reparation av timmer, byte av timmer, syll, flytt av timmerstomme,

flytt av timmerhus,timmer, timmerman, fönsterrenovering, renovering av fönster, antikvarisk kontroll,

byggnadsantikvarie.